No posts to display

About me

Most popular

ஞாநி நினைவஞ்சலிக் கூட்டம்

ஞாநி - சமூக உரையாடலின் அடையாளம் ! தமிழ் பரப்பில் இலக்கியவாதிகள் சமூக செயல்பாட்டாளராக இருப்பது அரிது. சமூக செயல்பாட்டாளருக்கு கலை இலக்கிய பார்வை இருப்பது அரிது. கலை இலக்கிய பார்வை உள்ளவர்கள் அரசியல்...