வாசகர் வட்டம் 24ஆம் தேதி ஞாயிறு மாலை
எழுத்தாளர் சந்திப்பு
எழுத்தாளர் இந்திரா சௌந்திரராஜனுடன் ஒரு சந்திப்பு!
அவருடன் கலந்துரையாடல் நடைபெறும்.

அனைவரையும் அழைப்பது

வாசகர் வட்டம்.

இடம்: அங் மோ கியோ நூலகம்
நாள்: 24-6-18 ஞாயிறு மாலை 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை
நிகழ்ச்சித் தளத்தில் நடைபெறுகிறது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here